Společnost T.A.Q. s.r.o.

Společnost T.A.Q. s.r.o. se zabývá stavební a konzultační činností v oblastech výstavby dopravních, inženýrských a pozemních staveb, energetiky a obnovitelných zdrojů. Společnost je strukturována do tří oblastí s působností na území celé České republiky.

Oblast pozemního a inženýrského stavitelství se zaměřujeme na výstavbu pro veřejné i privátní investory. Realizujeme stavby v oblastech průmyslového a občanského stavitelství. Svým klientům nabízíme služby v podobě generálního dodavatele, kdy zajišťujeme služby od studie a projektové dokumentace, přes vlastní realizaci až po předání hotového díla a jeho kolaudaci.

Oblast dopravních staveb nabízí široké spektrum služeb, profesionální přístup a dlouhodobé zkušenosti. Zabývá se službami v oblasti výstavby a rekonstrukcí mostů, silnic, parkovišť, opěrných zdí a protihlukových stěn.

Oblast energetiky se zabývá realizací energeticky obnovitelných zdrojů v České i Slovenské republice. V rámci této oblasti provádí dodávky tepelných čerpadel a kompletní služby v oblasti TZB. Společnost T.A.Q. vlastní  unikátní technologii pro provádění geotermálních vrtů GRD (Geothermal Radial Drilling), kterou realizuje vrty pro tepelná čerpadla. Tato technologie je alternativou „klasických“ vrtů a plošného kolektoru. Liší se tím, že vrty jsou prováděny jako šikmé z jedné pracovní šachty, sklon vrtů je mezi 20 a 65° a jsou prováděny pod různými azimuty. Délka vrtů je až 50 m a hloubkový dosah vrtů je do 40 m. Z jedné šachty lze provést až  600 m vrtů. Počet sběrných šachet je vždy limitován pouze velikostí pozemku.

Jsme držiteli certifikátů řady ISO: 9001, 14001, OHSAS 18001 a dalších profesních a odborných osvědčení a certifikátů způsobilosti.

Copyright © 2009 Společnost T.A.Q. s.r.o.
Design TomDesign