task-complete Jaký je rozdíl mezi vertikálním vrtem, plošným kolektorem a GRD?

Vertikální vrt je standard v podobě získávání zdroje tepla pro systémy tepelných čerpadel „země-voda“. Klasicky se provádí vrty do hloubky 80 až 125m. Tento systém je limitován tím, že máte jasně daný směr a nemůžete využívat energeticky výhodnější horniny, které jsou rozloženy na pozemku v různých vrstvách.

Zemní plošný kolektor pro tepelné čerpadlo představuje potrubí, které je uložené v nezámrzné hloubce (1,2 - 1,5 m). Plošný kolektor využívá proud tepla, který přichází ze shora a  je přijímán svrchní vrstvou země nad ním, z  přímé nebo nepřímé sluneční energie (záření, déšť atd.). V hadicích cirkuluje nemrznoucí směs, která neohrožuje životní prostředí. Výhodou systému jsou nižší finanční náklady. Nevýhodou systému je značná deformace zahrady a nutnost dostatečné plochy (pro rodinný dům od 200 – 400m).

GRD spojuje výhody obou výše uvedených sytémů. GRD systém je levnější varianta klasického vrtu, kdy s jedním pracovním místem odpadá nákladné prokopávání mezi vrty, vždy se udává 10% z celkové délky vrtu. Vzhledem k možnosti náklonu vrtné lafety, můžeme zajistit, že větší část vrtu bude v energeticky výhodněší hornině, tzn. menší investice. Technologie GRD unožňuje náklon lafety od 25-65° , tato výhoda znamená – nejen efektivnější odběr energie, ale i možnost vrtaní pod budovou. Tuto výhodu oceňují hlavně majitelé menších pozemků. Další velkou výhodou je čistota práce. Odvrtaná suť je rovnou odváděna do kontejneru, takže už nevznikají žádné nečistoty na pozemku.

task-complete Co to je topný faktor?

Topný faktor (COP) je poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla. Jeho hodnota je závisla na podmínkách, při kterých tepelné čerpadlo pracuje. Čím je toto číslo větší, tím je tepelné čerpadlo efektivnější.

task-complete Mohu tepelné čerpadlo použít bez rekonstrukce otopné soustavy?

Ano, v případě, že je otopná soustava schopna vytopit objekt na požadovanou teplotu při vstupní teplotě otopných těles do 50°C.

task-complete Tepelné čerpadlo s radiátory nebo s podlahovým vytápěním?

Obě možnosti jsou možné. Podlahové vytápění pracuje s nižší teplotou, to znamená, že spojení tepelného čerpadla a podlahového vytápění dosahuje většího energetického efektu a tedy vyšší úspory.

task-complete Je možné zapojit plynový kotel jako záložní systém?

Ano, toto řešení je možné, ale je třeba to konzultovat s výrobcem čerpadla.

task-complete Zajišťuje T.A.Q. realizaci na klíč?

Ano, zajišťujeme kompletní servis od projektové dokumentace až po zprovoznění celého systému.

task-complete Co potřebuji pro cenovou nabídku?

Je třeba zjistit celkovou tepelnou ztrátu objektu (dle projektu otopné soustavy).
Dále je třeba přesná lokalita a stavební situace.
Pro úplnou cenovou nabídku, včetně tepelného čerpadla je nutná prohlídka objektu.

Copyright © 2009 Společnost T.A.Q. s.r.o.
Design TomDesign