stiebel

Je prémiová značka v oboru TZB s tradiční německou výrobou technicky vyspělých a vysoce jakostních přístrojů. Dceřiná společnost v České republice úspěšně nabízí výrobky i služby v odpovídající úrovni již od r. 1991 a představuje ověřenou jistotu bezpečného zázemí pro zákazníky. STIEBEL ELTRON charakterizuje -výroba a vývoj přístrojů TZB od r. 1924. Společnost získala četná uznání odborných kruhů a řadu udělených patentů a ocenění, např. prestižní značka SUPERBRAND“ zařazuje STIEBEL ELTRON k nejlepším značkám na německém trhuakcent na ekologicky šetrná a úsporná zařízení, využívání obnovitelných zdrojů energietepelná čerpadla vlastní provenience již od r. 1976. Export do celého světa, zejména na nejnáročnější trhy .Nejširší oborová nabídka v České republice s výrobním programem značek:

• Stiebel Eltron

• AEG

• Tatramat

• De Dietrich

rehau

Jako prémiová značka pro řešení na bázi polymerů je v oblasti stavebního a automobilového průmyslu i ostatních průmyslových odvětví kvality mezinárodním lídrem. Po celém světě spojují zákazníci z nejrůznějších odvětví značku REHAU s kvalitou, inovační silou, systémovou a designérskou kompetencí. Základními kompetencemi ve vývoji materiálů i systémů, ve výrobě stejně jako v povrchové úpravě vyniká REHAU mezi konkurencí díky svému promyšlenému know-how.Neomezené možnosti řešení na bázi polymerů otevírají zákazníkům a konečným spotřebitelům fascinující užitný potenciál. Z tohoto profitují uživatelé, architekti, projektanti, stejně jako investoři, obchodníci a dodavatelé komplexních systémových řešení ve stavebnictví.REHAU jako kompetentní partner v oblasti okenních a fasádních prvků, technického zabezpečení budov a zemním stavitelství dává odpovědi na ekologická a ekonomická témata budoucnosti. Zde zaujímá díky vyjímečné programové rozmanitosti vedoucí pozici. Vysoká profesionalita ve výběru použitých materiálů a provedení je základním předpokladem pro celosvětový úspěch vedoucí prémiové značky. Díky kombinaci vysoké vývojové kompetence a silně decentralizované distribuční a servisní organizace patří REHAU k TOP – dodavatelům na trhu.

logo-glaukos

Provádíme hydrogeologické posudky pro vrtané studnykopané studnyvrty pro tepelná čerpadlazásaky dešťových a přečištěných odpadních vod z ČOV a jiné stavby a zásahy do vodního režimu krajiny.

Hydrogeologický posudek pro studnu je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem pro povolení odběru podzemní vody a řeší především bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně. Hydrogeologický posudek provádíme v případě, že se jedná o dodatečné povolení odběru pro stávající studnu, nebo zhotovení dokumentace před realizací studny. Tento případ se týká zejména šachtové studny. Hydrogeologický posudek pro studnu může doprovázet i projekt studny.

Hydrogeologický posudek pro vrt pro tepelné čerpadlo je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem z toho titulu, že tepelná čerpadla typu země/voda a voda/voda jsou považována za vodní stavby. Posudek řeší ovlivnění studní v okolí vrty pro tepelné čerpadlo při vrtání a při jejich provozu a slouží k vydání povolení jiného nakládání s vodami. Hydrogeologický posudek pro vrt pro tepelné čerpadlo dodáváme rovněž v jednom celku, který obsahuje i projekt vrtu.

Hydrogeologický posudek pro zásak dešťových vod. V současné době je moderním trendem likvidace dešťových vod sváděných ze střech, komunikací a jiných zpevněných ploch zásakem. Tento způsob likvidace dešťových vod je pozitivní z hlediska vodní bilance krajiny a lze jej považovat za „protpivodňové opatření“. V terminologii vodního zákona jde o „vypouštění do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní studny a jiné objekty. Hydrogeologický posudek dodáváme i v jenom celku s projektem zasakovací jímky nebo jiného objektu.

Hydrogeologický posudek pro zásak vyčištěných odpadních vod. Pokud není možné připojit odpad z čistírny odpadních vod do veřejné kanalizace nebo vodoteče, nezbývá než řešit likvidaci vypouštěných vod zásakem. Tento způsob likvidace přečištěných odpadních vod je v terminologii vodního zákona „vypouštěním odpadních vod do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní studny a jiné objekty. Posudky pro zásak odpadních vod z ČOV doprovázejí zpravidla projekt čistírny odpadních vod.

Hydrogeologické posudky pro studnyvrty pro tepelná čerpadlazásaky dešťových vod a zásaky přečištěných odpadních vod z ČOV jednoduchých případech mají standardizovaný obsah, rozsah a cenu.

 

Copyright © 2009 Společnost T.A.Q. s.r.o.
Design TomDesign